W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

XML

Treść

Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym ,,każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej."

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2018r poz. 870).

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o kolejne trzy miesiące.

W 2020r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęło łącznie 11 petycji. 10 z nich zostało rozpatrzonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z trybem przewidzianym w ww. ustawie o petycjach, natomiast 1 - z uwagi na niespełnianie wymogów formalnych - pozostawiono bez rozpatrzenia.

l.p.

Data
wpływu

Wnoszący
petycję

Przedmiot
petycji

Realizacja

Treść
petycji

Odpowiedź

1

09/01/
2020

Nauczyciele SP w Kurowie

opinia nt. działań organu prowadzącego, zmierzającego do zamknięcia szkoły

15/01/
2020r. udzielono odpowiedzi

petycja1.pdf

odp1.pdf

2

23/01/
2020

Rada Rodziców SP w Nielepie

pomoc w związku z planami likwidacji szkoły

24/01/
2020r. udzielono odpowiedzi

petycja2.pdf

odp2.pdf

3

27/01/
2020

Rodzice dzieci z SP w Parsęcku

pomoc w związku z planami likwidacji szkoły

05/02/
2020r. udzielono odpowiedzi

petycja3.pdf

odp3.pdf

4

28/01/
2020

Rodzice uczniów SP w Gwdzie Wielkiej

pomoc w związku z planami likwidacji szkoły

06/02/
2020r. udzielono odpowiedzi

petycja4.pdf

odp4.pdf

5

31/01/
2020

Rodzice i mieszkańcy wsi Narost, Brwice, Białęgi i Czartoryja

pomoc w związku z planami likwidacji szkoły

04/02/
2020r. udzielono odpowiedzi

petycja5.pdf

odp5.pdf

6

03/02/
2020

Rada rodziców SP w Gogolicach

pomoc w związku z planami likwidacji szkoły

04/02/
2020r. udzielono odpowiedzi

petycja6.pdf

odp6.pdf

7

26/02/
2020

Przewodnicząca MOZ NSZZ "Solidarność" POiP Mirosława Mazurczak

pomoc w związku z planami likwidacji MOW w Rewalu

26/02/
2020r. udzielono odpowiedzi

petycja7.pdf

odp7.pdf

8

31/01/
2020

Matka dzieci uczęszczających do SP w Toporzyku

pomoc w związku z planami likwidacji szkoły

17/02/
2020 udzielono odpowiedzi

petycja8.pdf

odp8.pdf

9

25/08/
2020

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci w Szczecinie

postulaty dotyczące bezpiecznego powrotu uczniów do szkół

03/09/
2020 udzielono odpowiedzi

petycja9.pdf

odp9.pdf

10

06/08/
2020

Rodzice SP w Dargini

w sprawie niełączenia klas w SP w Dargini

13/10/
2020r. udzielono odpowiedzi

petycja10.pdf

odp10.pdf

11

16/12/
2020

Grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie

stanowisko wobec połączenia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie z Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie i utworzenia filii liceum w Tychowie

w związku z brakami formalnymi, pozostawiono bez rozpoznania

petycja11.pdf

n.d.


Załączniki

odp1.pdf pdf, 379 kB
odp2.pdf pdf, 91 kB
odp3.pdf pdf, 81 kB
odp4.pdf pdf, 81 kB
odp5.pdf pdf, 79 kB
odp6.pdf pdf, 59 kB
odp7.pdf pdf, 74 kB
odp8.pdf pdf, 73 kB
odp9.pdf pdf, 546 kB
odp10.pdf pdf, 57 kB