W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 9996 artykułów

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy do przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Wniosek w formie elektronicznej można złożyć poprzez stronę internetową http://epuap.gov.pl/  oraz bezpośrednio poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą...

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2012 r.

Rok 2012 Lp. Nazwisko i imię kontrolującego Przez kogo delegowany Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Wystąpienia pokontrolne Początek Koniec 1. Michał Chrzanowski, Andrzej Mańkowski Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 30.01 31.01 Kontrola projektu "Moje gimnazjum - moja przyszłość - Regionalny program...

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2011 r.

Rok 2011 Lp. Nazwisko i imię kontrolującego Przez kogo delegowany Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Wystąpienia pokontrolne Początek Koniec 1. Artur Matejko Najwyższa Izba Kontroli 10.01 17.03 Wykonanie budżetu państwa w 2010 r.   Wystąpienie pokontrolne 2. Karina Kmiecik, Ewa Muszyńska, Anna Dąbska, Lidia Modrzejewska -...

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2010 r.

Rok 2010   Lp. Nazwisko i imię kontrolującego Przez kogo delegowany Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Wystąpienia pokontrolne Początek Koniec 1. Robert Lewandowski Najwyższa Izba Kontroli 08.02 23.03 Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. Wystąpienie pokontrolne 2. Aleksandra Maślak Archiwum Państwowe w Szczecinie 1-2.09...

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2009 r.

Rok 2009   Lp. Nazwisko i imię kontrolującego Przez kogo delegowany Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Wystąpienia pokontrolne Początek Koniec 1. Lidia Modrzejewska-Markiewicz, Stanisław Makocki, Ewelina Płuciennik, Marian Tomaszczuk, Janusz Godlewski, Barbara Kondrat-Kawczak, Elżbieta Roessler, Monika Świercz, Karolina...

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2008 r.

Rok 2008 Lp. Nazwisko i imię kontrolującego Przez kogo delegowany Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Początek Koniec 1. Stanisław Makocki, Grzegorz Niemczyk, Monika Hawryluk Wojewoda Zachodniopomorski 11.02 21.02 Realizowanie zadań związanych z planowaniem, wydatkowaniem i rozliczaniem środków dotacji na cele oświatowe...

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2007 r.

Rok 2007 Lp. Nazwisko i imię kontrolującego Przez kogo delegowany Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Początek Koniec 1. Mirosław Kaczanowski Delegatura NIK w Szczecinie 15.01 28.03 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r. cz. 85/32 woj. zachodniopomorskie. 2. Artur Matejko Delegatura NIK w Szczecinie 06.03 14.03 Wykonanie budżetu...

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2006 r.

Rok 2006 Lp. Nazwisko i imię kontrolującego Przez kogo delegowany Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Początek Koniec 1. Frączek Zenon Foksowicz Anna Gawroński Krzysztof MEiN 17.01 19.01 Kontrola procedur i dokumentacji w świetle ustawy o systemie oświaty. 2. Dzido Danuta, Kuna Barbara MEN 09.08 11.08 Jakość nadzoru pedagogicznego...

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2005 r.

Rok 2005 Lp. Nazwisko i imię kontrolującego Przez kogo delegowany Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Początek Koniec 1. Taberska Elżbieta Zach. Urząd Wojewódzki 30.03 29.04 Działalność finansowa gospodarstwa pomocniczego „Dom Nauczyciela” w latach 1999-2004. 2. Gorzelana-Gałązka Wiesława Zielińska Agnieszka MENiS...

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2004 r.

Rok 2004 Lp. Nazwisko i imię kontrolującego Przez kogo delegowany Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Początek Koniec 1. Czapliński Zbigniew Dyrektor Delegatury NIK w Szczecinie 02.02 02.03 Wykonanie budżetu państwa w 2003 r. - w cz. 85/32 - województwo zachodniopomorskie. 2. Serafin Teresa, Zagajewska Krystyna MENiS 19.04...

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2003 r.

Rok 2003 Lp. Nazwisko i imię kontrolującego Przez kogo delegowany Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Początek Koniec 1. Gorzelana-Gałązka Wiesława MENiS 24.03 25.03 Nadzór Kuratora Oświaty nad stworzeniem procedur prawidłowych warunków bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach w kontekście...

Informacje o przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/2012 kontrolach

Załączniki: Wykaz szkół, w których przeprowadzono kontrolę w zakresie wyboru podręczników szkolnych Arkusz zbiorczy z kontroli w zakresie wyboru podręczników szkolnych Realizacja kontroli w 2011/2012 r. Wykaz szkół, w których przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów poprawkowych Zbiorczy arkusz...

Informacje o przeprowadzonych w roku szkolnym 2010/2011 kontrolach

Załączniki: ARKUSZ ZBIORCZY KONTROLI prawidłowości dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu PRAWIDŁOWOŚĆ DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W PUBLICZNYM TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY I PUBLICZNEJ SZKOLE ZAWODOWEJ DLA MŁODZIEŻY PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU...

Informacje o przeprowadzonych w roku szkolnym 2009/2010 kontrolach

Załączniki: Załącznik nr 1:  Wykaz kontroli planowanych w roku szkolnym 2009/2010. Załącznik nr 2: Wykaz przedszkoli / innych form wychowania przedszkolnego / szkół podstawowych, w których   przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji prawa dziecka 5  letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego. Załącznik nr 3a :...

Przesyłanie korespondencji

Przesyłanie korespondencji* Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu.  Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy...

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

  Łukasz Słodkowski  - Redaktor i Administrator Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie e-mail: administrator@kuratorium.szczecin.pl tel. 91 4427507  fax 91 4427508     Informację zmienił: Łukasz Słodkowski, 22.08.2011 r. Informację zmienił: Łukasz Słodkowski, 21.11.2011 r.

Prowadzone rejestry

Rejestr skarg i wniosków Rejestr prowadzi: Wydział Administracji i Kadr Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego Rejestr prowadzi: Delegatura Kuratorium Oświaty w Koszalinie dla wniosków z powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, m. Koszalin, koszalińskiego, szczecineckiego, świdwińskiego,...

Odwołania

Kurator Oświaty załatwia sprawy administracyjne jako organ I instancji lub II instancji. Od decyzji Kuratora Oświaty wydanych w I instancji przysługuje odwołanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, zaś od decyzji wydanych w II instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. O możliwości i...

Informacje nieudostępniane w BIP

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) uprzejmie informujemy o procedurze dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w naszym Biuletynie: Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek....

Terminy załatwienia sprawy przez KO

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki i zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia. Istotnym warunkiem niezwłocznego załatwiania spraw jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Kuratorium załatwia sprawę niezwłocznie jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub nie ma potrzeby dostarczenia...