W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

XML

Treść


Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym ,,każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej."
Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2018r poz. 870).
Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o kolejne trzy miesiące.
 
W 2018r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęło łącznie 6 petycji. Wszystkie zostały rozpatrzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z trybem i w terminie przewidzianym w ww. ustawie o petycjach. Szczegółowy opis sposobu załatwienia każdej z petycji zawiera tabela pn.  INFORMACJA O PETYCJACH ZŁOŻONYCH DO KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE ORAZ O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA.

Lp.
Data złożenia
Wnoszący petycję
Przedmiot petycji
Realizacja
Treść petycji
1
03-01-2018
pracownicy szkoły podstawowej w Mieszałkach, Rada Rodziców SP w Mieszałkach
Przeciwko likwidacji szkoły podstawowej w Mieszałkach i utworzeniu ZS w Grzmiącej
W dniu 5-01-2018 udzielono odpowiedzi, w której powiadomiono wnoszących petycję o stanie sprawy oraz o procedurach obowiązujących w przypadku likwidacji szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Petycja
2
18-01-2018
pracownicy szkoły podstawowej w Mieszałkach, Rada Rodziców SP w Mieszałkach
Przeciwko likwidacji szkoły podstawowej w Mieszałkach i utworzeniu filii w Grzmiącej
W dniu 2-02-2018 udzielono odpowiedzi , w której powiadomiono wnoszących petycję o stanie sprawy oraz o procedurach obowiązujących w przypadku likwidacji szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Petycja
3
02-02-2018
Rodzice uczniów szkoły podstawowej w Mieszałkach
przeciwko likwidacji SP w Mieszałkach
W dniu 5-02-2018 udzielono odpowiedzi , w której powiadomiono wnoszących petycję o stanie sprawy oraz o procedurach obowiązujących w przypadku likwidacji szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Petycja
4
02-02-2018
Nauczyciele oraz pracownicy SP w Mieszałkach
przeciwko likwidacji SP w Mieszałkach i utworzeniu filii ZS w Grzmiącej
W dniu 5-02-2018 poinformowano wnoszących petycję o jej pozostawieniu bez rozpatrzenia (art..12 ust. 1 ustawy z dnia 11.07.2014r. o petycjach)

Petycja
5
13-03-2018
Michalina Górniak, rodzic dziecka uczęszczającego do SP w Piaskach
przeciwko likwidacji SP w Piaskach
W dniu 23-03-2018 r. poinformowano wnoszącą petycję o stanie sprawy oraz o procedurach obowiązujących w przypadku likwidacji szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Petycja
6
28-02-2018
Rada Rodziców SP w Wierzchowicach, Filia w Sporem
przeciwko likwidacji Filii w Sporem
W dniu 09-03-2018 r. poinformowano wnoszącą petycję o stanie sprawy oraz o procedurach obowiązujących w przypadku likwidacji szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Petycja

Załączniki

Petycja pdf, 242 kB
Petycja pdf, 298 kB
Petycja pdf, 341 kB
Petycja pdf, 476 kB
Petycja pdf, 547 kB
Petycja pdf, 334 kB