W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

XML

Treść


Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym ,,każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej."  
Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2018r poz. 870).
Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o kolejne trzy miesiące.
 
W 2017r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęło łącznie 15 petycji. Wszystkie zostały rozpatrzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z trybem i w terminie przewidzianym w ww. ustawie o petycjach. Szczegółowy opis sposobu załatwienia każdej z petycji zawiera tabela pn.  INFORMACJA O PETYCJACH ZŁOŻONYCH DO KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE ORAZ O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA.


Załączniki