W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

XML

Treść

Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.”  
Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o kolejne trzy miesiące. 

W 2023r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęła 1 petycja. 

l.p.

Data
wpływu

Wnoszący
petycję

Przedmiot
petycji

Realizacja

Treść
petycji

Odpowiedź

1

30/05/
2023

brak zgody na opublikowanie danych
/wniesiono mailem/

podjęcia kroków w interesie publicznym celem zmian programów nauczania

udzielono odpowiedzi w dniu 6 lipca 2023r.

Szanowni Państwo:
Ministerstwo Edukacji, Kuratoria Oświaty 
PETYCJA
Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym celem zmian programów nauczania: 
1. Wśród młodzieży z gimnazjum i dorosłych przeprowadza się ogólnopolskie testy na temat wiedzy uzyskanej w szkole podstawowej 
2. Wśród młodzieży z liceum i dorosłych przeprowadza się ogólnopolskie testy na temat wiedzy uzyskanej w gimnazjum
3. Wśród dorosłych przeprowadza się ogólnopolskie testy na temat wiedzy uzyskanej w liceum, szkole zawodowej
4. Uczniowie w szkole podstawowej (w klasach dawniejszego gimnazjum) uczą się: zaradności, logicznego myślenia, radzenia sobie w ciężkich sytuacjach, przygotowanie do świata, przygotowanie do życia, gdzie załatwia się sprawy administracyjne, samoobsługi w życiu domowym, samoobsługi do urządzeń domowych, samoobsługi prowadzenia gospodarstwa domowego/poruszania w środowisku, planowania budżetu domowego itd. Uczniowie większość materiału uczą się na blache przy czym po ukończeniu klasy/szkoły lub napisaniu egzaminu zapominają niniejszy materiał, a czasami nie każdy materiał im się przyda w życiu dorosłym lub na studiach
5. Uczniowie szkoły podstawowej, średniej uczą się w szczególności wiedzy kierunkowej co chcą robić w życiu lub jakie studia chcą ukończyć 
Ogólnopolskie testy pozwolą na opracowanie takich programów nauczania by dzieci i młodzież nie uczyła się zbędnych rzeczy (do czego im się nie przyda dana wiedza lub na studiach) gdzie zazwyczaj w liceum, studiach uczą się danego materiału potrzebnego tak czy tak. Poza tym takie testy będę pomocne rodzicom co pomagają dzieciom w lekcjach, a niektórzy rodzice i dzieci mają problem z nadążaniem nad programem i odrobieniem lekcji. 
Adnotacje:
(1) - Za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na stan endemii - proszę o odpowiedź tylko i wyłącznie na adres e-mailowy. 
(2) - Nie wyrażam zgody na podstawie Ustawy o petycjach i Ustawie o dostępie do informacji publicznej na publikację, udostępnienia, powielenia i utrwalania danych i danej pojedynczej: imienia i nazwiska, loginu konta, adresu, adresu e-mailowego, miejscowości sporządzenia. DANE OSOBOWE DO USUNIĘCIA ANONIMIZACYJNEGO PRZED PUBLIKACJĄ. 
(3) – Adres elektroniczny [środka komunikacji elektronicznej] e-mail został pobrany z strony internetowej celem złożenia pisma w interesie publicznym.
Z wyrazami szacunku

odpowiedź

Załączniki

odpowiedź pdf, 280 kB