Kontrole planowe

Kontrole planowe

Informacje o przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 kontrolach

Załączniki: Arkusz zbiorczy wyników kontroli w województwie zachodniopomorskim w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych Arkusz zbiorczy wyników kontroli w województwie zachodniopomorskim w [...]

Informacje o przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013 kontrolach

Załączniki: Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.Kontrola w zakresie [...]

Informacje o przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/2012 kontrolach

Załączniki: Wykaz szkół, w których przeprowadzono kontrolę w zakresie wyboru podręczników szkolnych Arkusz zbiorczy z kontroli w zakresie wyboru podręczników szkolnych Realizacja kontroli w 2011/2012 r. Wykaz szkół, w których [...]

Informacje o przeprowadzonych w roku szkolnym 2010/2011 kontrolach

Załączniki:ARKUSZ ZBIORCZY KONTROLI prawidłowości dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawoduPRAWIDŁOWOŚĆ DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W [...]

Informacje o przeprowadzonych w roku szkolnym 2009/2010 kontrolach

Załączniki:Załącznik nr 1: Wykaz kontroli planowanych w roku szkolnym 2009/2010.Załącznik nr 2: Wykaz przedszkoli / innych form wychowania przedszkolnego / szkół podstawowych, w których   przeprowadzono kontrolę w zakresie [...]

metryczka