Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2004 r.

Rok 2004

Lp.
Nazwisko i imię kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Obszar kontroli
Początek
Koniec
1.
Czapliński Zbigniew
Dyrektor Delegatury NIK w Szczecinie
02.02
02.03

Wykonanie budżetu państwa w 2003 r. - w cz. 85/32 - województwo zachodniopomorskie.

2.
Serafin Teresa,
Zagajewska Krystyna
MENiS
19.04
23.04
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Kuratora Oświaty w kontekście uwzględnienia przez szkoły stopnia wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych dla podnoszenia jakości ich pracy.
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Kuratora Oświaty w zakresie realizacji przez szkoły zajęć edukacyjnych: podstawy przedsiębiorczości oraz wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym.
Efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty nad poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie prawidłowości funkcjonowania zespołów orzekających.
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Kuratora Oświaty nad organizacją i funkcjonowaniem kształcenia specjalnego w województwie zachodniopomorskim.
3.
Habret Grażyna
NIK Delegatura w Szczecinie
29.04
24.05
Wykorzystanie pracowni komputero- wych.
4.
Perdion Andrzej
MENiS
18.05
21.05
Organizacja i przebieg zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze 2004“ w Wałczu.
5.
Zagajewska Krystyna
MENiS
02.06
04.06
Organizacja egzaminu dojrzałości w sesji wiosennej 2003/2004.
6.
Dybowska Agnieszka
MENiS
19.08
21.08
Organizacja i nadzór Kuratora Oświaty nad placówkami wypoczynku.
7.
Mroziński Andrzej
Zach. Urząd Wojewódzki
22.09
22.10
Przestrzeganie procedur kontroli. Gospodarka finansowa.
8.
Zagajewska Krystyna
MENiS
18.10
21.10
Nadzór Kuratora Oświaty nad przygotowaniem szkół ponad-gimnazjalnych, których absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego do przeprowadzenia wiosennej sesji z tego egzaminu w roku szkolnym 2004/2005.

 

Informację wytworzył: Łukasz Słodkowski, 17.02.2012 r.

metryczka


Opublikował: Łukasz Słodkowski (29 lutego 2012, 08:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 553