Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego

W związku z ogłoszeniem „Wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku" dotyczących przeciwdziałania szerzeniu się koronawirusa na terenie kraju w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, [...]

metryczka