Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Zdjęcie Magdalena Zarębska-Kulesza


Magdalena Zarębska-Kulesza pracę w oświacie rozpoczęła w 1983 r. w Szkole Podstawowej nr 13 w Szczecinie. W kolejnych latach była nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 33 w Szczecinie oraz w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 4 w Nowogardzie. W tej ostatniej w 2000 r. objęła stanowisko zastępcy dyrektora szkoły, a w latach 2003-2013 pełniła funkcję jej dyrektora.

Jest nauczycielem dyplomowanym z 28 letnim stażem pracy, absolwentką:
- studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Szczecińskim  w 1987 r.
- podyplomowych studiów w zakresie informatyki na Politechnice Szczecińskiej w  2000 r.
- podyplomowych studiów w zakresie organizacji i zarządzania oświatą na Akademii Rolniczej w Szczecinie w 2003 r.

Ukończyła także liczne kursy i szkolenia zorganizowane m.in. przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Politechnikę Szczecińską, czy Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego w tym: „Zmodernizowany System Informacji Oświatowej w oparciu o bazę SIO”, „Wspomaganie procesu wdrażania reformy”, „Ocena pracy szkoły”, „Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkole”, „Doskonalenie pracy szkoły. Budowa szkolnego systemu oceniania”, „Zarządzanie Zespołem Klasowym”, „Uczeń trudny”, „Indywidualizacja Procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”.

Interesuje się teatrem, literaturą piękną i filmem. tel. (091) 442-75-00

metryczka


Wytworzył: Łukasz Słodkowski (16 marca 2016)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (16 marca 2016, 12:03:07)

Ostatnia zmiana: Michał Kazimierczuk (20 kwietnia 2016, 13:40:24)
Zmieniono: Aktualizacja informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 41788