Petycje

Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do [...]

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów [...]

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 ROKU W KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIEPrawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „każdy ma prawo składać [...]

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do [...]

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do [...]

Petycje złożone do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2016r.

- Petycja Rady Rodziców SP w Iwinie [...]

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do [...]

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do [...]

metryczka