Kontrole planowe przeprowadzone w roku szkolnym 2015/2016

Kontrole planowe przeprowadzone w roku szkolnym 2015/2016

Protokół kontroli doraźnej w ZSS nr 10 w Sczecinie

W załączeniu znajduje się protokół: [...]

Arkusz kontroli planowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kołobrzegu

Arkusz kontroli w zakresie zgodności wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa. W załączeniu: [...]

Protokół kontroli planowej - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim

W załączeniu znajduje się protokół kontroli planowej: [...]

Protokół kontroli planowej - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu

W załączeniu znajduje się protokół kontroli planowej: [...]

protokół kontroli planowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

protokół kontroli planowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu

W  załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

protokół z kontroli planowej w Szkole Podstawowej w Ostrowicach

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

protokół kontroli planowej w Szkole Podstawowej w Nowym Worowie

W załączeniu znajduje się protokół kontroli planowej: [...]

Kontrola w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

W załączeniu protokół kontroli: [...]

Protokół z kontroli planowej w Szkole Podstawowej Nr 54 w Szczecinie

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej [...]

Protokół kontroli planowej w Szkołe Podstawowej w Broczynie

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej w Szkole Podstawowej w Broczynie

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej w Szkole Podstawowej w Czaplinku

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Kontrola planowa w zakresie prawidłowości organizacji świetlicy szkolnej

 w załączeniu protokół z kontroli planowej [...]

Protokół z kontroli planowej w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Raport z ewaluacji: Gimnazjum nr 2 w Koszalinie

W załączeniu znajduje się raport: [...]

Protokół kontroli planowej: Szkoła Podstawowa w Robuniu

W załączeniu znajduje się protokół kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej: Szkoła Podstawowa w Człopie

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej: II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

W złączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Kontrola planowa w I liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie

W załączeniu protokół kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Złocieńcu

W załączeniu znajduje się protokół kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej Technikum w ZSP w Czaplinku

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Drawsku Pomorskim

W załączeni znajduje się protokół kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej Technikum w ZSP w Drawsku Pomorskim

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej w Gimnazjum w ZS w Mirosławcu

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Protokół kontroli planowej: Gimnazjum w Bobolicach

W załączeniu znajduje się protokół kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej w GRAND Roman Matijuk

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej [...]

Protokół z kontroli planowej w Ośrodku Szkolenia "Gama" w Stargardzie

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej [...]

Protokół z kontroli planowej w Centrum Szkolenia i Doradztwa DELVE

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej [...]

Protokół z kontroli planowej w Usługach Szkoleniowo-Handlowych JB w Policach

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej [...]

Protokół z kontroli w Centrum Szkoleniowym Moniki Gielar

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej [...]

Protokół z kontroli w NOVA Placówka Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej [...]

Protokół z kontroli w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego "PROEDU" w Szczecinie

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Kontrola planowa w Gimnazjum w Chojnie

W załączeniu protokół kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej: Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej Gimnazjum w Zespole Szkół w Tucznie

W załączeniu znajduje się protokół: [...]

Protokół z kontroli planowej: Technikum Handlowe w Choszcznie

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Kontrola planowa w Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

W załączeniu protokół kontroli: [...]

Kontrola planowa w technikum Ekonomicznym w Gryficach

W  załączeniu protokół kontroli: [...]

Protokół z kontroli planowej: Gimnazjum w Płotach

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej w Ośrodku Szkolenia Kursowego JEGO w Szczecinie

Poniżej znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Gryfinie

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej w Centrum Szkolenia Kursowego "EDUCO" w Gryficach

Poniżej znajduje się protokół z kontroli planowej: [...]

Protokół kontroli planowej: Ośrodek Kursów i Szkoleń przy ECEiT w Drawsku Pomorskim

W załączeniu znajduje się protokół kontroli planowej: [...]

Protokół kontroli planowej:Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Drawsku Pomorskim

W załączeniu znajduje się protokół kontroli planowej: [...]

Protokół kontroli planowej: Centrum Kształcenia Kursowego ,,Omnibus" w Choszcznie

W załączeniu znajduje się protokół kontroli planowej: [...]

Protokół kontroli planowej:ABC Komputer"s Małgorzata Patalas w Wałczu

W załączeniu znajduje się protokół kontroli planowej: [...]

Protokół kontroli planowej: Unia Sp. z o.o.

W załączeniu znajduje się protokół kontroli planowej: [...]

Protokół z kontroli planowej w Bursie Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie

W załączeniu znajduje się protokół z kontroli doraźnej: [...]

Protokół kontroli planowej OREW Kołobrzeg

Protokół kontroli planowej [...]

Kontrola planowa - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Karlinie

Kontrola zgodności działania z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.05.2011 w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz [...]

Protokół kontroli planowej OREW Bobolice

w załączeniu protokół kontroli [...]

Protokół kontroli planowej MOW Rzepczyno

w załączeniu protokół kontroli [...]

Protokół kontroli doraźnej GM Dygowo

W załączeniu protokół  [...]

metryczka