Informacje o przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 kontrolach

Załączniki: 

 1. Arkusz zbiorczy wyników kontroli w województwie zachodniopomorskim w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych
 2. Arkusz zbiorczy wyników kontroli w województwie zachodniopomorskim w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów
 3. Kontrola w zakresie zgodności szkolnego planu nauczania dla technikum z ramowym planem nauczania dla technikum  
 4. Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego
 5. Zbiorczy arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu
 6. Zbiorczy protokół kontroli zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania
 7. Zbiorczy arkusz kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole
 8. Zbiorczy arkusz kontroli zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania
 9. Zbiorczy arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych
 10. Arkusz zbiorczy kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej
 11. Zbiorczy arkusz kontroli w zakresie realizacji przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

metryczka


Wytworzył: Izabela Pawlak (29 sierpnia 2014)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (14 października 2013, 14:18:55)

Ostatnia zmiana: Łukasz Słodkowski (11 sierpnia 2015, 13:31:00)
Zmieniono: Korekta redakcyjna.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1071