Informacje o przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/2012 kontrolach

Załączniki:

 1. Wykaz szkół, w których przeprowadzono kontrolę w zakresie wyboru podręczników szkolnych
 2. Arkusz zbiorczy z kontroli w zakresie wyboru podręczników szkolnych
 3. Realizacja kontroli w 2011/2012 r.
 4. Wykaz szkół, w których przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów poprawkowych
 5. Zbiorczy arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów poprawkowych
 6. Wykaz szkół, w których przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości organizacji wychowania fizycznego
 7. Zbiorczy arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji wychowania fizycznego
 8. Zbiorczy arkusz kontroli planowych w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego
 9. Zbiorczy arkusz kontroli w zakresie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
 10. Wykaz innych form wychowania przedszkolnego kontrolowanych w zakresie zgodności organizacji i sposobu ich działania z prawem.
 11. Wykaz publicznych szkół podstawowych kontrolowanych w zakresie prawidłowości nadzoru dyrektora nad realizacją obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 12. Arkusz zbiorczy z kontroli w technikum ekonomicznym w zakresie prawidłowości organizacji praktyk zawodowych
 13. Arkusz zbiorczy kontroli w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych
 14. Arkusz zbiorczy kontroli w zakresie organizowania i realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 15. Arkusz zbiorczy kontroli w zakresie organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 16. Arkusz zbiorczy kontroli prawidłowości klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych
 17. Arkusz zbiorczy kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznej oraz jej własnej historii i kultury
 18. Arkusz zbiorczy kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowanych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego

metryczka


Wytworzył: Izabela Pawlak (29 sierpnia 2012)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (26 października 2011, 14:23:19)

Ostatnia zmiana: Łukasz Słodkowski (11 sierpnia 2015, 13:25:50)
Zmieniono: Korekta redakcyjna.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 906