Informacje o przeprowadzonych w roku szkolnym 2009/2010 kontrolach

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wykaz kontroli planowanych w roku szkolnym 2009/2010.

Załącznik nr 2: Wykaz przedszkoli / innych form wychowania przedszkolnego / szkół podstawowych, w których   przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji prawa dziecka 5  letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego.

Załącznik nr 3a: Zbiorczy arkusz kontroli.

Załącznik nr 3b: Zbiorczy arkusz kontroli.

Załącznik nr 4: Wykaz szkół podstawowych, w których przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości nadzorowania realizacji przez dzieci 6 letnie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.

Załącznik nr 5: Zbiorczy arkusz kontroli.

Załącznik nr 6: Wykaz szkół, w których prowadzona była kontrola zgodności z przepisami prawa prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży.

Załącznik nr 7: Arkusz zbiorczy kontroli w zakresie sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży

Załącznik nr 8: Arkusz zbiorczy kontroli w zakresie organizacji kursów kwalifikacyjnych.

Załącznik nr 9. Arkusz zbiorczy kontroli Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych/Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Załącznik nr 10. Arkusz zbiorczy kontroli Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych.

Załącznik nr 11. Arkusz zbiorczy kontroli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

Załącznik nr 12. Arkusz zbiorczy kontroli Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

Załącznik nr 13. Arkusz zbiorczy kontroli realizacji praktycznej nauki zawodu w Centrach Kształcenia Praktycznego.

Załącznik nr 14. Arkusz zbiorczy kontroli realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w Centrach Kształcenia Ustawicznego.

Załącznik nr 15. Arkusz zbiorczy kontroli realizacji zadań przez nauczycieli - doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli.

Załącznik nr 16. Wykaz placówek skontrolowanych.

metryczka


Wytworzył: Teresa Kosmaczewska (19 sierpnia 2010)
Opublikował: Anna Krukowska-Włoch (10 maja 2010, 13:04:52)

Ostatnia zmiana: Łukasz Słodkowski (11 sierpnia 2015, 13:20:08)
Zmieniono: Korekta redakcyjna.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 967