Kontrole wewnętrzne w urzędzie

Kontrole wewnętrzne w urzędzie

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2015 r.

Protokół kontroli dotyczącej zarządzania pracownikami w kontekście obciążenia ich zadaniami. [...]

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2013 r.

Protokół z kontroli prawidłowości stosowania przez pracowników Kuratorium Oświaty w Szczecinie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt [...]

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2012 r.

Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Delegaturze w Koszalinie Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Delegaturze w Wałczu Protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Administracji i Kadr [...]

metryczka