Instrukcja korzystania z BIP


Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej realizowany jest na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, który służy do udostępniania w sieci Internet informacji publicznej.

Publikowane informacje zgromadzone są w Menu Przedmiotowym znajdującym się po lewej stronie. Menu zostało podzielone na różne działy tematyczne. Wybranie jednej z pozycji z menu spowoduje wyświetlenie podmenu lub treści podstrony. Każda informacja podawana w biuletynie opatrzona jest datą jej publikacji, datą ostatniej aktualizacji, danymi osoby odpowiedzialnej za jej treść oraz liczbą odsłon. Informacje podawane w BIP można wydrukować lub przesłać e-mailem.

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie posiada również moduł wyszukujący (w prawym górnym rogu), który pozwala na szybkie i sprawne odnalezienie poszukiwanej informacji. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym, w miejsce napisu "szukaj...", wpisać poszukiwany wyraz lub wyrażenie i nacisnąć ENTER.


metryczka


Opublikował: Anna Krukowska-Włoch (19 stycznia 2004, 11:33:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6650