Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2009 r.

Rok 2009

 
Lp.
Nazwisko i imię kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Obszar kontroli
Wystąpienia pokontrolne
Początek
Koniec
1.
Lidia Modrzejewska-Markiewicz, Stanisław Makocki, Ewelina Płuciennik,
Marian Tomaszczuk, Janusz Godlewski, Barbara Kondrat-Kawczak, Elżbieta Roessler, Monika Świercz, Karolina Kochmańska, Jolanta Piechocka
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
26.10
04.11
Przedmiot kontroli:
- wykorzystanie dotacji w 2008 r.,
- gospodarka finansowa w 2008 r.,
- terminowość przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych,
- przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
- przyjmowanie, sposób rozpatrywania skarg i wniosków,
- realizacja postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej,- przestrzeganie przepisów dotyczących nawiązywania, zmiany i ustania stosunku pracy,
- przestrzeganie zasad prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych,
- zasad organizacji oraz gospodarowania mieniem od 01.01.2008 r.

Wystąpienie pokontrolne

 

Informację wytworzył: Łukasz Słodkowski, 17.02.2012 r.

metryczka


Opublikował: Łukasz Słodkowski (29 lutego 2012, 09:03:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 627