Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2008 r.

Rok 2008

Lp.
Nazwisko i imię kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Obszar kontroli
Początek
Koniec
1.
Stanisław Makocki, Grzegorz Niemczyk, Monika Hawryluk
Wojewoda Zachodniopomorski
11.02
21.02
Realizowanie zadań związanych z planowaniem, wydatkowaniem i rozliczaniem środków dotacji na cele oświatowe przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego i innym uprawnionym podmiotom.
2.
Teresa Serafin
MEN
21.07
23.07
Nadzór Kuratora Oświaty nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
3.
Sylwia Krawczyk
NIK
Delegatura
w Szczecinie
20.08
16.09
Organizacja i finansowanie kształcenia specjalnego.
4.
Karolina Sobańska
Archiwum Państwowe
09.10
09.10
Kontrola Archiwum Zakładowego Kuratorium Oświaty.
5.
Jadwiga Porada, Jacek Falkowski
MEN
03.11
06.11
Nadzór Kuratora Oświaty nad prawidłowością organizacji i realizacji praktycznej nauki zawodu we współpracy z pracodawcami, w tym realizacja porozumień zawartych przez MEN oraz KO z organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Funkcjonowanie szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe, których organami prowadzącymi są osoby prawne lub fizyczne.

 

Informację wytworzył: Łukasz Słodkowski, 17.02.2012 r.

metryczka


Opublikował: Łukasz Słodkowski (29 lutego 2012, 09:01:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 603