Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2014 r.

Rok 2014

Lp.
Nazwisko i imię kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Obszar kontroli
Wystąpienia pokontrolne
Początek
Koniec
1.

Katarzyna Baranowska

ZUS
03-03-2014
28-03-2014
prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
nie
przewiduje wystąpień pokontrolnych
2.

Bartosz Herman
Anna Dąbska
Sylwia Rzymszka

Zachodniopomorski Urząd wojewódzki w Szczecinie
09-06-2014
30-06-2014
przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków; dostep do informacji publicznej; terminowość załatwiania spraw; prowadzenie działalnosci kontrolnej

wystąpienie pokontrolne


3.

Małgorzata Nej
Anna Dąbska
Elżbieta Roessler

Zachodniopomorski Urząd wojewódzki w Szczecinie
04-08-2014r.
12-08-2014r.
sprawdzenie informacji zawartych w skardze z dnia 28 lipca 2014r.

wystąpienie pokontrolne


4.

Małgorzata Klowan
Jacek Szczerba

Państwowa Inspekcja Pracy
23-09-2014
29-10-2014
prawna ochrona pracy; techniczne bezpieczeństwo pracy

wystąpienie pokontrolne


 5. Elżbieta Sienkiewicz
Anna Lach
Jan Chojnacki
Ministerstwo Edukacji Narodowej  15-10-2014  17-10-2014 realizacja nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli   wystąpienie pokontrolne (2469kB) pdf
 6.  Łukasz Kozłowski Archiwum Państwowe w Szczecinie  11-12-2014  11-12-2014  kontrola sprawdzająca realizacje zaleceń wystąpienie pokontrolne

Informację wytworzyła: Monika Świercz, 06.06.2014 r.

Informację zmieniła: Monika Świercz, 31.12.2014 r.

metryczka


Opublikował: Łukasz Słodkowski (6 czerwca 2014, 14:51:44)

Ostatnia zmiana: Łukasz Słodkowski (1 kwietnia 2015, 14:15:27)
Zmieniono: Dodanie wystąpienia pokontrolnego MEN.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1250