Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2013 r.

Rok 2013

Lp.
Nazwisko i imię kontrolującego
Przez kogo delegowany
Czas trwania czynności kontrolnych
Obszar kontroli
Wystąpienia pokontrolne
Początek
Koniec
1.

Monika Przybylska-Pelc, Edyta Osenkowska, Radosław Zbaracki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
19.03
21.03
Kontrola projektu "Moje gimnazjum - moja przyszłość - Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów wiejskich i małych miast w zakresie umiejętności matematyczno - przyrodniczych"

Wystąpienie pokontrolne

2.

Karolina
Wirszyc-Sitkowska

Najwyższa Izba Kontroli
11.06
30.09
Efekty kształcenia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Wystąpienie pokontrolne

3.

Luiza Chylińska, Marian Tomaszczuk

Zachodnio-pomorski Urząd Wojewódzki
03.09
05.09
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych w 2012r. na dofinansowanie programu "Cyfrowa szkoła".

Wystąpienie pokontrolne

4.

Andrzej Jabłoński, Łukasz Kozłowski, Alicja Berlińska

Archiwum Państwowe w Szczecinie
13.07
06.12
Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego.

Wystąpienie pokontrolne

Informację wytworzyła: Monika Świercz, 30.12.2013 r.

Informację zmieniła: Monika Świercz, 27.02.2014 r.

metryczka


Opublikował: Łukasz Słodkowski (3 stycznia 2014, 12:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 826