Kontrole zewnętrzne w urzędzie

Kontrole zewnętrzne w urzędzie

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2021 roku

1. Kontrola Archiwum Państwowego w Szczecinie  Temat kontroli: Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  Termin przeprowadzenia [...]

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2020 roku

Kontrola Ministerstwa Edukacji Narodowej:Temat kontroli:Ocena prawidłowości realizacji przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:nadzoru pedagogicznegozadań związanych z awansem zawodowym nauczycieliTermin przeprowadzenia kontroli:29 maja [...]

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2019 roku

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie:Temat kontroli:Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2018r.

l.p.nazwisko i imię kontrolującegoprzez kogo delegowanyczas trwania czynności kontrolnychtemat kontroliwystąpienie pokontrolnepoczątekkoniec1Elżbieta AleksandrzakArchiwum Państwowe w Szczecinie25/05/201825/05/2018Archiwum zakładowe - [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2017r.

l.p.nazwisko i imię kontrolującegoprzez kogo delegowanyczas trwania czynności kontrolnychobszar kontroliwystąpienie pokontrolnepoczątekkoniec1Łukasz Kozłowski, Elżbieta AleksandrzakArchiwum Państwowe w [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2016 r.

l.p.nazwisko i imię kontrolującegoprzez kogo delegowanyczas trwania czynności kontrolnychobszar kontroliwystąpienie pokontrolnepoczątekkoniec1Anna Dąbska,Sylwia RzymskaWojewoda Zachodnio-pomorski11-07-2016r.22-07-2016r.1) sposób przyjmowania [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2015 r.

W Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2015r. nie były przeprowadzone żadne kontrole zewnętrzne. [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2014 r.

Rok 2014 Lp. Nazwisko i imię kontrolującego Przez kogo delegowany Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Wystąpienia pokontrolne Początek Koniec 1. Katarzyna [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2013 r.

Rok 2013Lp.Nazwisko i imię kontrolującegoPrzez kogo delegowanyCzas trwania czynności kontrolnychObszar kontroliWystąpienia pokontrolnePoczątekKoniec1.Monika Przybylska-Pelc, Edyta Osenkowska, Radosław ZbarackiWojewódzki Urząd Pracy [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2012 r.

Rok 2012Lp.Nazwisko i imię kontrolującegoPrzez kogo delegowanyCzas trwania czynności kontrolnychObszar kontroliWystąpienia pokontrolnePoczątekKoniec1.Michał Chrzanowski, Andrzej MańkowskiWojewódzki Urząd Pracy [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2011 r.

Rok 2011Lp.Nazwisko i imię kontrolującegoPrzez kogo delegowanyCzas trwania czynności kontrolnychObszar kontroliWystąpienia pokontrolnePoczątekKoniec1.Artur MatejkoNajwyższa Izba Kontroli10.0117.03Wykonanie budżetu państwa w 2010 [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2010 r.

Rok 2010 Lp.Nazwisko i imię kontrolującegoPrzez kogo delegowanyCzas trwania czynności kontrolnychObszar kontroliWystąpienia pokontrolnePoczątekKoniec1.Robert LewandowskiNajwyższa Izba Kontroli08.0223.03Wykonanie budżetu państwa w 2009 [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2009 r.

Rok 2009  Lp.Nazwisko i imię kontrolującegoPrzez kogo delegowanyCzas trwania czynności kontrolnychObszar kontroliWystąpienia pokontrolnePoczątekKoniec1.Lidia Modrzejewska-Markiewicz, Stanisław Makocki, Ewelina Płuciennik, Marian [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2008 r.

Rok 2008Lp.Nazwisko i imię kontrolującegoPrzez kogo delegowanyCzas trwania czynności kontrolnychObszar kontroliPoczątekKoniec1.Stanisław Makocki, Grzegorz Niemczyk, Monika HawrylukWojewoda Zachodniopomorski11.0221.02Realizowanie zadań [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2007 r.

Rok 2007Lp.Nazwisko i imię kontrolującegoPrzez kogo delegowanyCzas trwania czynności kontrolnychObszar kontroliPoczątekKoniec1.Mirosław KaczanowskiDelegatura NIK w Szczecinie15.0128.03Wykonanie budżetu państwa w 2006 r. cz. 85/32 woj. [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2006 r.

Rok 2006Lp.Nazwisko i imię kontrolującegoPrzez kogo delegowanyCzas trwania czynności kontrolnychObszar kontroliPoczątekKoniec1.Frączek ZenonFoksowicz AnnaGawroński KrzysztofMEiN17.0119.01Kontrola procedur i dokumentacji w świetle ustawy o [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2005 r.

Rok 2005Lp.Nazwisko i imię kontrolującegoPrzez kogo delegowanyCzas trwania czynności kontrolnychObszar kontroliPoczątekKoniec1.Taberska ElżbietaZach. UrządWojewódzki30.0329.04Działalność finansowa gospodarstwa pomocniczego „Dom [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2004 r.

Rok 2004Lp.Nazwisko i imię kontrolującegoPrzez kogo delegowanyCzas trwania czynności kontrolnychObszar kontroliPoczątekKoniec1.Czapliński ZbigniewDyrektor Delegatury NIK w Szczecinie02.0202.03Wykonanie budżetu państwa w 2003 r. - w cz. 85/32 [...]

Kontrole przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2003 r.

Rok 2003Lp.Nazwisko i imię kontrolującegoPrzez kogo delegowanyCzas trwania czynności kontrolnychObszar kontroliPoczątekKoniec1.Gorzelana-Gałązka WiesławaMENiS24.0325.03Nadzór Kuratora Oświaty nad stworzeniem procedur prawidłowych [...]

metryczka