Budżet Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Według ustawy budżetowej na 2019 rok wydatki na zadania realizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostały zaplanowane w wysokości 14.318.000 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12.261.000 zł
w tym:
- Rozdział 80136 – Kuratoria Oświaty – 8.805.000 zł
- Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.856.000 zł
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 600.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.057.000 zł
w tym:
- Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 2.010.000 zł.

metryczka


Wytworzył: Ewa Fesner (9 maja 2019)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (9 maja 2019, 11:31:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3042