Budżet Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Według ustawy budżetowej na 2022 rok wydatki na zadania realizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostały zaplanowane w wysokości 15.665.000 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13.608.000 zł
w tym:
- Rozdział 80136 – Kuratoria Oświaty – 9.877.000 zł
- Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.089.000 zł
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 642.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.057.000 zł
w tym:
- Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 2.057.000 zł.

metryczka


Wytworzył: Ewa Fesner (7 czerwca 2022)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (9 maja 2019, 11:31:40)

Ostatnia zmiana: Łukasz Słodkowski (8 czerwca 2022, 11:45:49)
Zmieniono: Aktualizacja informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5294