Majątek Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie jest jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa zachodniopomorskiego.

Kuratorium Oświaty w Szczecinie zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. ze zm.).

Majątek Kuratorium Oświaty w Szczecinie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi ogółem 1.057.225,66 zł, w tym:
- aktywa trwałe ogółem: 181.095,29 zł,
- aktywa obrotowe ogółem: 876.130,37 zł.

metryczka


Wytworzył: Ewa Fesner (9 maja 2019)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (9 maja 2019, 11:29:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4915