Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na "Sukcesywne świadczenie usług pocztowych dla Kuratorium Oświaty w Szczecinie"

Zgodnie z art. 138 o ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Kuratorium Oświaty w Szczecinie informuje, że w postępowaniu na "Sukcesywne świadczenie usług pocztowych dla Kuratorium Oświaty w Szczecinie" [...]

metryczka