Status prawny


Kuratorium Oświaty w Szczecinie jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład rządowej administracji zespolonej w województwie. Jest aparatem pomocniczym Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Kuratorium Oświaty w Szczecinie funkcjonuje na podstawie statutu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 443/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia statutu Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 52/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu Kuratorium Oświaty w Szczecinie, zatwierdzonego zarządzeniem Nr 498/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

metryczka


Wytworzył: Monika Świercz (9 grudnia 2019)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (9 grudnia 2019, 11:07:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5236