Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Harmonogram przyjęć interesantów przez członków Zespołu Kierowniczego Kuratorium Oświaty w Szczecinie w miesiącu marcu 2020r.

Przyjmowanie w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w Kuratorium Oświaty w Szczecinie odbywać się będzie w godzinach od 15.30 do 16.00, według następującego [...]

Tryb załatwiania skarg i wniosków

Organizajcja załatwiania skarg i wniosków Informację wytworzyła: Monika Świercz, 29.05.2014 r. [...]

Rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.) Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks [...]

metryczka