Odwołania

Kurator Oświaty załatwia sprawy administracyjne jako organ I instancji lub II instancji. Od decyzji Kuratora Oświaty wydanych w I instancji przysługuje odwołanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, zaś od decyzji wydanych w II instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. O możliwości i terminie wniesienia odwołania lub skargi administracyjnej, strona zostaje powiadomiona (poinformowana) w decyzji. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Natomiast wniesienie skargi administracyjnej nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Podstawa prawna: art. 127 kpa i następne, ustawa z 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270)


metryczka


Opublikował: Jan Puzacz (29 stycznia 2004, 12:45:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12361