Wicekuratorzy Oświaty

Wicekuratorzy Oświaty

Bogusław Ogorzałek

Bogusław Adam Ogorzałek Pochodzi z Połczyna – Zdroju. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z wykształcenia nauczyciel historii. Pracę w oświacie rozpoczął w 1990 roku. Ukończył studia podyplomowe w zakresie: [...]

Jerzy Sołtysiak

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Z wykształcenia nauczyciel historii. Ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum oraz studia podyplomowe na kierunku [...]

metryczka