Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Katarzyna Koszewska
ZdjęcieAbsolwentka studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek filologia polska). Ukończyła studia podyplomowe  w zakresie: menadżer oświaty - organizacja i zarządzanie oświatą oraz kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego w Kolegium Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Od ponad 30 lat jest związana zawodowo z oświatą. Pracę  na stanowisku nauczyciela języka polskiego  rozpoczęła  w Szkole Podstawowej Nr 61 w Szczecinie, a następnie w Szkole Podstawowej Nr 34 w Szczecinie. W latach 1999 - 2006 pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum Nr 26 w Szczecinie, a w latach 2006-2008 pełniła funkcję Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty. W kolejnych latach pełniła funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie, a od 2016- 2021  była dyrektorem Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji i Nauki odpowiedzialnego min. za nadzór pedagogiczny w całym kraju sprawowany przez kuratorów oświaty.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych aktywnie włączyła się w działalność opozycji antykomunistycznej. Prowadziła bibliotekę wydawnictw bezdebitowych, pochodzących ze zbiorów biblioteki Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie i organizowała niezależny ruch czytelniczy w środowisku uczestników „Spotkań z Historią”. Od pierwszej połowy 1988 r. zaangażowała się w działalność konspiracyjnych struktur Konfederacji Polski Niepodległej w Szczecinie. 

Katarzyna Koszewska za swoją działalność oraz osiągnięcia została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżniona trzykrotnie  nagrodą Prezydenta Miasta Szczecina.


 tel. 91-442-75-00

metryczka


Wytworzył: Łukasz Słodkowski (29 września 2022)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (29 września 2022, 08:49:51)

Ostatnia zmiana: Michał Kazimierczuk (30 grudnia 2022, 09:18:50)
Zmieniono: Aktualizacja danych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5912