RODO

Informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie,
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@kuratorium.szczecin.pl, tel. 91 44 27 500 lub listownie: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
  • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym,
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
  • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy,
  • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu,
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa,
  • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem),
  • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016). 

metryczka


Wytworzył: Michał Kazimierczuk (5 listopada 2018)
Opublikował: Michał Kazimierczuk (5 listopada 2018, 14:50:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4427