Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na organizację szkoleń dla nauczycieli województwa zachodniopomorskiego w 2018r.

Zamawiający:
Kuratorium Oświaty w Szczecinie , ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4427504, faks 91 4427508.
 
Przedmiot zamówienia:
Organizacja szkolenia nauczycieli województwa zachodniopomorskiego w 2018 r. na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zorganizowanie doskonalenia zawodowego w formie warsztatów, szkoleń i konferencji dla nauczycieli województwa zachodniopomorskiego zgodnie z tematami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia - 48 zadań.
 
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - cena - 20
2 - merytoryczna wartość projektu - 40
3 - doświadczenie i kwalifikacje kadry – 40
 
Termin składania ofert:
15.05.2018 godzina 13:00, miejsce: Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, w Kancelarii (parter - pok. nr 12).

Opis zamówienia (DOC) (185kB) word
Opis zamówienia (PDF) (1646kB) pdf
Tematy szkoleń (15kB) excel
Formularz oferty (18kB) word
Wykaz form doskonalenia (14kB) word
Wykaz kady (15kB) word
Wzór umowy (DOC) (31kB) word
Wzór umowy (PDF) (1336kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gabriela Bodnar (18 kwietnia 2018)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (18 kwietnia 2018, 10:57:26)

Ostatnia zmiana: Łukasz Słodkowski (26 czerwca 2018, 08:54:45)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum zamówień publicznych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 762