Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego

W związku z ogłoszeniem „Wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku" dotyczących przeciwdziałania szerzeniu się koronawirusa na terenie kraju w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wprowadzających istotne zmiany zasad dotyczących organizacji wypoczynku w stosunku do warunków wskazanych w ogłoszeniu, unieważniam postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

metryczka


Wytworzył: Iwona Rydzkowska (29 maja 2020)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (29 maja 2020, 11:12:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129