Zbędne składniki majątku ruchomego - 2021


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2019r. 2004) Kuratorium Oświaty w Szczecinie informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży, bezpłatnego przekazania lub przekazania na drodze darowizny.
Wnioski dotyczące bezpłatnego przekazania lub darowizny, sporządzone zgodnie z ww. rozporządzeniem, oraz oferty zakupu kierowane do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 24 września 2021r.    
Informujemy, że  o wyborze decyduje kolejność złożenia  poprawnie sporządzonych wniosków.
Wykaz składników majątku  - w załączniku.
Telefon kontaktowy:
Aneta Harzewska - 91 442 75 94
Centrala 91 442 75 00

Załącznik:
Wykaz (380kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Aneta Harzewska (13 września 2021)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (14 września 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139