Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 2223)

Data: 2020-06-26 14:05:02
Autor: Michał Kazimierczuk

Data: 2020-06-25 08:05:16
Autor: Łukasz Słodkowski

Kierownictwo

Zmiana kompetencji Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty.


Data: 2020-06-25 08:04:49
Autor: Łukasz Słodkowski

Jerzy Sołtysiak

Archiwizacja treści


Data: 2020-06-24 14:47:48
Autor: Łukasz Słodkowski

Data: 2020-06-15 12:32:50
Autor: Michał Kazimierczuk

Protokół z kontroli doraźnej w zakresie nauczania matematyki w Szkole Podstawowej w Dargosławiu

Protokół z kontroli doraźnej został błędnie umieszczony w katalogu kontrole planowe, powinien być umieszczony w katalogu kontrole doraźne


Data: 2020-06-15 11:28:11
Autor: Helena Zagórska

Protokół z kontroli doraźnej w zakresie nauczania matematyki w Szkole Podstawowej w Dargosławiu

Zmiana umieszczenia informacji w katalogu. Treść kontroli doraźnej umieszczona w katalogu :kontrole planowe, powinna znajdować się w katalogu kontrole doraźne.


Data: 2020-06-15 11:24:26
Autor: Helena Zagórska

Data: 2020-06-15 08:52:03
Autor: Michał Kazimierczuk

Data: 2020-06-15 08:51:53
Autor: Michał Kazimierczuk

Data: 2020-06-15 08:51:46
Autor: Michał Kazimierczuk

Data: 2020-06-15 08:51:35
Autor: Michał Kazimierczuk

Data: 2020-06-15 08:51:20
Autor: Michał Kazimierczuk

Data: 2020-06-15 08:51:14
Autor: Michał Kazimierczuk

Data: 2020-06-15 08:51:10
Autor: Michał Kazimierczuk

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. "Ludzi Morza" w Mścicach

Upłynął czas publikacji informacji określony przez Redaktora


Data: 2020-06-08 08:15:59
Autor: Łukasz Słodkowski

Strona główna

Informacja o obsłudze klienta.


Data: 2020-06-08 08:10:00
Autor: Łukasz Słodkowski

Data: 2020-06-05 11:54:37
Autor: Anna Krukowska-Włoch

16/2020

korekta redakcyjna


Data: 2020-06-04 15:12:43
Autor: Michał Kazimierczuk

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie

Upłynął czas publikacji informacji określony przez Redaktora


Data: 2020-06-03 13:38:11
Autor: Łukasz Słodkowski

Data: 2020-06-03 12:07:12
Autor: Łukasz Słodkowski
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 2223)